שאלות נפוצות

האם עלי לקצר את גבעול ה-MOONCUP?

לאחר מיקום ה-Mooncup  נמוך ככל האפשר, קצה הגבעול אמור להיות ממוקם בתוך הנרתיק.

אם את חשה, כשהמיקום נכון, אי נוחות עם  ה-Mooncup בזמן ישיבה או הליכה, או שהוא צובט את פתח הנרתיק , כנראה שעלייך לקצר את הגבעול מעט בכל פעם.

כל נרתיק הוא בעל אורך שונה, לכן הגבעול של גביעונית Mooncup מתוכנן כך שניתן יהיה לקצרו במידת הצורך.

ודאי שאת מרגישה בטוחה במיקום ובהוצאה של ה-Mooncup לפני קיצור הגבעול. התאמני בהוצאת ה-Mooncup ללא שימוש בגבעול לפני שתקצרי אותו (עייני  בסעיף “מיקום ה-Mooncup” וגם בסעיף “אופן הוצאת  ה-Mooncup” ). ישנן משתמשות המגלות שהן צריכות להסיר את הגבעול כולו.

Want to hear from us? Sign up to our newsletter